Buzoienii, invitați la dezbaterea privind etapa de elaborare a propunerilor P.U.Z. ce va avea loc în data de 19.12.2022, ora 13:00

ANUNȚ PUBLIC ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIȚIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Primarla Municipiului Buzau a demarat procesul de actualizare ~i revizuire a Planului Urbanistic General  (P.U.G.).

Avand  in vedere:

•               Ordinul  nr. 2701/2010  al Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  ~i Turismului  ,,pentru aprobarea metodologiei   de informare  §i consultare  a publicului  cu privire  la elaborarea  sau revizuirea planurilor  de amenajare  a teritoriului  §i de urbanism”;

•    H.C.L. nr. 66/2011  ,,pentru aprobarea  Regulamentului   Local referitor la implicarea  publicului

tn elaborarea  sau revizuirea  planurilor  de amenajare  a teritoriului  §i de urbanism”;

•    H.C.L.  nr. 255/2019   ,,privind prelungirea   termenului   de valabilitate  a P. U. G. aprobat  prin

H.C.L.    nr. 23512009″;

se face cunoscuta  publicului  docurnentatia   urbanistica  aferenta  etapei elaborarii propunerilor, ce vor fi supuse procesului de avizare,  pentru noul Plan Urbanistic  General.

in prezent,  echipa  de proiect  a realizat  versiunea   prelirninara  a noului  P.U.G.,   ce poate  fi consultata  la avizierul Primariei  situat  la parterul  blocului  C1  (in vecinatatea  Hotelului  Coroana),

și   pe   site-ul    www.primariabuzau.ro  >   sectiunea    Urbanism   >   Anunturi    publice   privind

docurnentatii  de urbanism,  in perioada  16.11.2022  -30.12.2022.

Va  invitarn  la  sedinta   de  prezentare I  dezbatere   publica   pentru  etapa  elaborarii propunerilor, ce va avea  loc I uni, 19. 12.2022,  ora 11.00, in sala 13 a Prlrnariei  Mun. Buzau, prin intermediul carela se vor face  cunoscute: noile  unitati  teritoriale de referinta  (U.T.R.) lrnpreuna  cu  reglementarile ~i indicatorii urbanistici; noul concept cu  privire  la circulatll (concept radial concentric); zonele  istorice protejate existente ~i propuse.

Propunerile I observatlile  vor fi transmise ~i prin po~ta (Primaria Buzau, Plata Daciei, nr. 1) sau on-line  (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), pana la data de 15.12.2022.

Raspunsul  la observatiile  transmise  va fi afisat pe pagina de internet a Prirnariei Municipiului

Buzau – www.primariabuzau.ro     – in perioada:  16.12.2022  –  30.12.2022.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare