Anunț din partea Primariei Buzău. Proiect lansat în dezbatere publică

Anunț public al Primăriei Buzău cu privire la hotărârile normative adoptate în cadrul ședinței ordinare a CLM din data de 27.07.2022

ANUNȚ PUBLIC

            În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 27 IULIE 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  •  Hotărârea nr.131/27.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău.
  •  Hotărârea nr.132/27.07.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019.
  • ărârea nr.133/27.07.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018.
  •  Hotărârea nr.134/27.07.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău.
  •  Hotărârea nr.135/27.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare