Anunț din partea Primariei Buzău. Proiect lansat în dezbatere publică

Consilierii municipali, convocați în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul Municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:

  • prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art. 139, alin.(5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

 Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru JOI, 09 mai 2024, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).    

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 105/15.04.2024 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară "DRĂGAICA - 2024";

2.- Proiect de hotărâre nr. 116/30.04.2024 privind acceptarea Ofertei de donaţie 2 a unei sume de bani din partea ”Fundației Umanitare Agrinvest”.

Art.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul Municipiului Buzău.
Art.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro .
Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare