Ședință extraordinară la Consiliul Județean. Proiect important pe ordinea de zi

Ședință extraordinară de îndată la Consiliul Județean. Iată ordinea de zi

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 12 ianuarie, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr.1/2022 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 32.994 mii lei pe anul 2022 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

Proiect de hotărâre nr.2/2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr.3/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr.4/2022 pentru aprobarea modificării formei inițiale a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022 și aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru unele trasee din Programul județean de transport rutier de persoane, aferent județului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2022

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare