Ședință extraordinară la Consiliul Județean. Proiect important pe ordinea de zi

Consiliul județean Buzău, convocat în ședință extraordinară. 14 proiecte pe ordinea de zi

Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 19 octombrie 2021, ora 10:00
1.Proiect de hotărâre nr. 188/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

2.Proiect de hotărâre nr. 189/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

3.Proiect de hotărâre nr. 190/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

4.Proiect de hotărâre nr. 191/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

 5.Proiect de hotărâre nr. 192/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-Pardoși-Buda, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

6.Proiect de hotărâre nr. 193/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

7.Proiect de hotărâre nr. 194/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

8.Proiect de hotărâre nr. 195/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

9.Proiect de hotărâre nr. 196/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

10.Proiect de hotărâre nr. 197/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

11.Proiect de hotărâre nr. 198/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

12.Proiect de hotărâre nr. 199/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

13.Proiect de hotărâre nr. 200/13.10.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici;

14.Proiect de hotărâre nr. 201/13.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C,
60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare