Peste 8000 de porci, dintr-o fermă buzoiană, eutanasiați din cauza pestei porcine africane

Peste 8000 de porci, dintr-o fermă buzoiană, eutanasiați din cauza pestei porcine africane

Ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană în exploataţia comercială industrială de porci deținută de SC Ferma de Purcei Buzău, situată în extravilanul comunei  Glodeanu Siliștea, în cadrul ședinței de luni a Centrului Local de Combatere a Bolilor a fost aprobat planul de intervenție pentru prevenirea răspândirii PPA. Prima măsură aplicată va fi aceea de eutanasiere a celor 8316 porci, cu greutăți cuprinse între 20 și 100 de kilograme.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Măsuri aplicat în focarul de pestă porcină
africană din exploataţia comercială industrială de suine deținută de SC Ferma
de Purcei Buzău, RO0469299007, situată în extravilanul comunei Glodeanu
Siliștea, de pe raza județului Buzău şi alte măsuri suplimentare
Având în vedere:

 • prevederile H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de
  supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
  completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei
  extraordinare din data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale
  de Urgență;
 • adresa nr.16362/6/14.08.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
  Siguranţa Alimentelor Buzău prin care se confirmă existenţa unui focar de PPA în
  exploatația comercială industrială SC Ferma de Purcei Buzău, cod exploatatie
  RO0469299007, situată în extravilanul comunei Glodeanu Siliștea, Long. 26,737324,
  Lat. 44,819359 şi se solicită convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor;
 • Notificarea de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere nr.
  16362/3/12.08.2021;
 • Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană
  – ediţia IV-a 2019;
  În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea,
  atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin
  Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobarea Planului de Măsuri aplicat în focarul de pestă porcină
africană în exploatația comercială RO 0469299007, situată în extravilanul comunei
Glodeanu Siliștea, , Long. 26,737324, Lat. 44,819359, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău va gestiona focarul din
exploataţia comercială, potrivit prevederilor Cap. 1 din Manualul operaţional pentru
intervenţia în focarele de pestă porcină africană, ediția a IV-a.
Art. 3. Aprobarea uciderii suinelor din exploatația comercială afectată.
Art. 4. Localităţile din zona de protecţie şi de supraveghere a focarului sunt pe
raza judeţului Buzău și a județului Ialomița şi au fost stabilite de către Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, după cum urmează:

 • Zona de protecţie: în jurul focarului, de minim 3 km, care include
  exploatațiile comerciale SC Ferma Cotorca SRL și SC Fatrom Aditivi Furajeri SRL
 • Zona de supraveghere: în jurul focarului, de minim 10 km, care include și
  zona de protecție, pe raza localităților : Pitulicea , Glodeanu Sărat, Ileana,
  Căldărușeanca, Casota. Văcăreasca, Cărligu Mare, Cărligu Mic, Florica, Glodeanu
  Siliștea, Cotorca, Satu Nou – din judetul Buzău și Garbovi, Ciocarlia, Cotorca – din
  județul Ialomița și exploatația comercială industrială deținută de SC Ferma
  Glodeanu, Fatrom Aditivi Furajeri-ferma IV și Fatrom Aditivi Furajeri – Ferma V.
  Art. 5. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare
  Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situații de
  Urgență împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și
  arhivare vor comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală
  de Decizie şi Unității Locale de Sprijin Glodeanu Siliștea.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare