Ședință extraordinară la Consiliul Județean. Proiect important pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Buzău face angajări. 3 posturi scoase la concurs

Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare domeniu public şi privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Biroul disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
  • consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziţii publice şi contracte – compartimentul achiziţii directe şi contracte.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

  • proba scrisă: 15.09.2021, ora 1000;
  • proba interviu: se va susţine într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 01.09.2021 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Vezi AICI conditiile ce trebuie îndeplinite.

URMĂREȘTE-NE PE FACEBOOK

Promo

Citeste si articolele urmatoare

Citeste si articolele urmatoare